Tocom, SICOM,AFET
Pafuture
สถาบันวิจัยยาง
องค์การสวนยาง
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์
อัตราแลกเปลี่ยน
 
 
 
ราคายางแผ่นดิบ 2555
ราคาน้ำยางสด 2555
ราคาน้ำยางสด 2554
ราคายางแผ่นดิบ 2554
ราคายางแผ่นดิบ 2553
 
 
 
Counter Free
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคายางแผ่นดิบ
ประจำปี 2555
สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด

วัน-เดือนปี
ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 1
ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 2
ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 3
ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 4
ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 5
ยางบล๊อค
เศษยาง
(ขี้ยาง)
มกราคม

5

91.05
90.37
89.70

87.73

85.49

80.12

 

56.25

9

91.65
90.95
90.25

88.79

87.09
81.25

55.40

12

95.50
94.95

94.39

93.09

90.37
85.30
58.32
16
97.20
96.82

96.26

95.06

93.01

85.50

59.09

 19

111.39 

110.89 

110.39 

108.59 

103.61 

93.25 

 

66.79

 

 26

 

 113.29

 113.19

 112.59

 110.89

 107.59

 101.09

 72.75

กุมภาพันธ์

2

 

109.71

108.55

107.76

108.75

107.25

103.54

73.85

6

112.95

112.09

111.89

109.89

108.89

99.99

74.23
9
110.22
109.64
108.79
107.49
105.69
100.77
75.76

 

 

 

 

 

 

 

มีนาคม

 

 

 

 

 

 

 

เมษายน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤษภาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิถุนายน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิงหาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กันยายน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตุลาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤศจิกายน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธันวาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
341 หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270

Tel(office)    +(66) 38-211188,  +(66) 81-4280247  ฝ่ายการตลาด +(66) 86-1402511
Tel(ห้องชั่ง) +(66) 38-211108 Email: marketing@btrubbercoop.or.th     ดูแผนที่

 

© สงวนสิขสิทธิ์ 2554 สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด