Tocom, SICOM,AFET
Pafuture
สถาบันวิจัยยาง
องค์การสวนยาง
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์
อัตราแลกเปลี่ยน
 
 
 
ราคายางแผ่นดิบ 2555
ราคาน้ำยางสด 2555
ราคาน้ำยางสด 2554
ราคายางแผ่นดิบ 2554
ราคายางแผ่นดิบ 2553
 
 
 
Counter Free
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคายางแผ่นดิบ
ประจำปี 2553
สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด

วัน-เดือนปี
ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 1
ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 2
ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 3
ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 4
ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 5
ยางบล๊อค
เศษยาง
(ขี้ยาง)
มกราคม
7
91.44
91.61
91.71
90.38
88.45
77.77
55.59
14
97.99
98.11
97.58
97.25
95.11
82.77
58.88
21
98.62
98.3
98.2
97.33
95.95
85.09
60.77
28
92.75
92.65
93.79
92.35
91.39
82.3
61.29
กุมภาพันธ์
4
95.09
94.79
94.46
93.83
92
85.85
61.7
11
95.99
95.89
95.69
94.21
92.29
83.83
61.99
18
100.11
99.81
99.71
98.61
97.69
88.19
64.39
25
103.39
103.29
102.19
101.39
100.39
90.09
67.69
มีนาคม
4
101.19
101.11
102.17
101.5
99.95
83.11
66.69
11
101.19
101.11
100
99.5
99
-
66.69
เมษายน
14
105.61
105.19
104.99
102.89
100.09
92
52.42
20
110.63
109.51
109.51
107
103.39
92.51
54.07
27
115.29
115.09
114.65
112.64
109.95
98.5
56.9
พฤษภาคม
3
114.41
114.14
113.91
112.85
111.79
97.98
57.45
10
108.89
108.59
106.59
104.51
102.52
94
57.62
17
112.8
112.5
111.6
110.18
106.89
97.5
59.4
24
111.9
111.45
110.49
109.6
107.35
96
60.7
มิถุนายน
1
106.48
106.29
104.71
104.99
102.63
91.29
60.79
8
105.93
105.69
105.15
103.85
101.89
93
60.69
15
97.79
96.96
96.36
94.89
93.89
86.5
59.29
22
95.83
94.7
97.97
93.06
91.41
86.2
59.79
29
96.49
95.79
95.29
94.32
92.25
88.1
59.96
สิงหาคม
5
100.25
98.6
98.66
98.25
96.59
91.3
61.29
19
101.75
101.55
99.43
97.85
96.19
90.75
63.96
26
102.39
101.09
100.71
99.39
97.69
92.56
65.83
กันยายน
2
103.75
102.89
102.34
100.66
98.69
93
66.85
9
104.19
103.79
103.29
102.85
100.1
95.43
68.88
16
100.79
99.59
100.53
99.41
97.59
92.59
67.7
23
103.89
103.05
102.19
100.63
98.69
93.45
67.25
30
102.57
102.57
102.57
101.43
98.78
94.5
66.69
ตุลาคม
7
104.09
104.09
102.7
101.37
99.16
93.59
67.1
14
109.34
108.5
107.89
106.62
104.62
95
68.76
21
112.11
111.55
110.47
108.3
105.83
97.09
70.43
28
111.29
110.83
109.4
108.75
105.91
99.65
71.77
พฤศจิกายน
4
113.33
112.73
112.19
110.69
108.89
98.59
71.89
11
122.51
121.89
121.39
119.69
117.89
106.59
75.89
18
116.75
116.19
115.75
114.85
113.59
102.5
77.65
25
118.09
117.46
117.79
116.69
115.45
104
77.69
ธันวาคม
2
119.93
119.49
119.2
118.38
117.38
105.72
80.11
9
125.88
125.28
124.88
123.37
12.89
109.5
82.29
16
129.39
129.29
129.29
127.45
126.11
113.79
85.74
23
137.96
138.39
137.88
134.86
133.25
121.4
90.69

 

 
     

สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
341 หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270

Tel(office)    +(66) 38-211188,  +(66) 81-4280247  ฝ่ายการตลาด +(66) 86-1402511
Tel(ห้องชั่ง) +(66) 38-211108 Email: marketing@btrubbercoop.or.th     ดูแผนที่

 

© สงวนสิขสิทธิ์ 2554 สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด